آشنایی با بیمه بیکاری

آشنایی با بیمه بیکاری

(1 نفر) | 511 بازدید
تاریخ انتشار: | سه‌شنبه, 10 خرداد 1401

بیمه بیکاری مانند یک حامی در زمان بروز مشکل و اخراج, تعدیل نیرو و یا هر علتی از طرف کارفرما، به حمایت از افراد تا مدت زمانی محدود میپردازد. در ادامه مقاله را مطالعه نمایید

بیمه بیکاری برای چه چیزی است؟

بیمه بیکاری به منظور جلوگیری از فروپاشی افراد به علت از دست دادن شغل و کسب و کار خود برای مدت زمانی در حد کمک رسانی حداقلی به این دسته از افراد به طور ماهیانه پرداخت میگردد.
شخص بیمه‌ شده باید حداکثر پس از گذشت سی روز از بیکاری خود، به واحد کار و امور اجتماعی اطلاع بدهد و آمادگی‌اش را برای اشتغال به کار مشابه اعلام کند. تشخیص ارادی و غیرارادی بودن بیکاری، بر عهده گروهی متشکل از نمایندگان اداره کار و رفاه اجتماعی، تعاون و سازمان تامین‌ اجتماعی میباشد.

شرایط مشمول بیمه بیکاری

 • این اشخاص بایست که به ‌صورت غیر ارادی بیکار شده باشند.
 • بازنشسته، مستمری بگیر یا از کار افتاده نباشند.
 • پیش از بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه ثبت کرده باشد.
 • تبعه کشورهای دیگر نباشند.
 • یک سال قرارداد کار با پرداخت حق بیمه داشته باشند.
 • بیمه‌ شدگانی که به دلیل حوادثی مانند سیل، زلزله، آتش ‌سوزی بیکار شدند نیاز به داشتن حداقل سابقه بیمه نداشته و بیمه بیکاری را دریافت خواهند نمود.
 • افرادی که در زمره صاحبان حرفه و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری قرار می‌گیرند مشمول بیمه بیکاری نیستند.
 • کارگران فصلی درصورتی‌ که صرفا در میانه فصل از کار اخراج شده و بیکاری آنها غیرارادی تشخیص داده شود، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد.
 • افراد شاغل در کارهایی که روند آن جنبه دائمی دارد و براساس قرارداد کار در مدت مشخصی مشغول به کار بوده‌اند. با تشخیص واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درصورتی که در پایان قرارداد بیکار شوند و در آخرین محل کار حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، مورد حمایت قرارگرفته و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد.
 • اگر شخص بیمه شده حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از طی دوران سربازی به محل کار خود برگردد اما کارفرما از به‌کارگیری مجدد او خودداری کند، با اعلام شرایط میتواند از بیمه بیکاری استفاده کند.

مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری

برای مجردین از 36 ماه و متاهلین از 50 ماه بیشتر نخواهد شد.
مبلغ قابل دریافت برای مشمولین آن به میزان 55 درصد میانگین حقوق و دستمزد بیمه شده است که البته تا به اندازه ده درصد قابل افزایش میباشد.

بیمه بیکاری

شرایط قطع شدن بیمه بیکاری

 • فرد بیمه ‌شده دوباره به کاری اشتغال یابد.
 • فرد بیمه ‌شده از قبول شغل مشابه پیشنهادشده خودداری کند.
 • بیمه‌ شده مستمری بازنشستگی دریافت کند یا دچار ازکارافتادگی کلی شود.
 • مدت زمانی که بیمه بیکاری به شخص تعلق میگیرد پایان یابد.
 • فرد بیمه ‌شده فوت کند.
 • بیمه ‌شده بدون آوردن علتی موجه از حضور در دوره‌های کارآموزی و سواد آموزی دوری کند.


نظرات شما درباره آشنایی با بیمه بیکاری

امتیاز: